drzewa w parku wczesną jesienią

AKCJA -> REAKCJA

Wiele naszych zachowań oraz działań jest niczym innym jak reakcją na zachowania czy działania innych. Rachunek jest prosty: następuje akcja, a w jej wyniku reakcja. Reagujemy na uczucia, zachowania, myśli i problemy innych. Na to, co wydaje nam się, że mogą czuć, myśleć czy robić inni. Reagujemy kierując się tym, co czujemy i myślimy my sami. Reagujemy na „problemy”, które pojawiają się na naszej drodze. Czasem zbyt przesadnie, czasem zbyt słabo – albo ogarnia nas panika i lęk, albo problem ignorujemy, tak jak by go w ogóle nie było, licząc na to, że rozwiąże się sam.