POSSIBLE, IMPOSSIBLE, tabliczki z napisami

MOŻLIWE W NIEMOŻLIWYM

Ściana. Stajemy przed ścianą. Sytuacja wydaje się być bez wyjścia. Brak możliwości. Beznadzieja. Wszystko w nas się zamyka i serce i umysł. Emocje przejmują dowodzenie. Czy pomyśleliście kiedyś, aby spróbować w niemożliwym znaleźć możliwe? Może nie będzie możliwe to, co chcielibyśmy by było, ale może w to miejsce pojawiają się nowe możliwości dla nas, które z perspektywy mogą się okazać lub nawet okazały się trafniejsze, lepsze, ciekawsze…W każdym kryzysie można znaleźć szansę. Klucz do szansy leży w naszym nastawieniu.