przechylone drzewa w lesie opierające się na innych drzewach

BÓJ SIĘ I RÓB!

Strach i lęk są nieodzownymi towarzyszami naszego życia. O ile strach ostrzega nas przed realnym zagrożeniem, o tyle lęk napędzany jest przez naszą wyobraźnię. Strach niejako informuje nas o niebezpieczeństwie dla nas, naszego zdrowia, życia. Lęk napędzany jest przez nasze obawy. Powodowani lękiem potrafimy tworzyć w naszych głowach scenariusze, które w świecie filmu mogłyby ubiegać się o Oskara, w kategorii Since-Fiction.