błąd

kobieta anioł z mieczem

„NIE POZWÓL, ABY TWOJE PATELNIE LŚNIŁY BARDZIEJ NIŻ TY!”

ekst napotkany w internecie, z zacytowanym zdaniem na czele, skłonił mnie do refleksji nad czasem, kiedy nie tylko patelnie, ale wszystko w moim domu lśniło bardziej niż JA. Wszystko absolutnie wszytko musiało być na tip-top. Spacery były dla mnie bez sensu, ponieważ nie miały celu. Wszystko musiało mieć dla mnie cel i sens, a czas musiał być wykorzystany maksymalnie. Odpoczynek? Tak, ale dopiero, gdy wszystko będzie zrobione. A wszystko zdawało się nie mieć dna. 

rzeżba mężczyzny z pochyloną głową

BŁĄD

Błąd – słowo trudne do napisania czy wymówienia, czyn – niezwykle łatwy do popełnienia. 

Błąd – „nieumyślne działanie, które jest niezgodne z zasadami lub założeniami i przynosi złe skutki; fałszywy wniosek z niepoprawnie przeprowadzonego rozumowania”- tak słownik o błędzie. W tej formułce pojawia się słowo klucz – nieumyślne. Albowiem błędów nie popełniamy celowo.